tieu am tieng on Ô nhiễm tiếng ồn Hiểm họa gây hại cho sức khỏe chưa được quan tâm

Ô nhiễm tiếng ồn Hiểm họa gây hại cho sức khỏe chưa được quan tâm

32 triệu trẻ nhỏ bị mất thính lực BẠN CÓ BIẾT: Theo số liệu thống kê từ tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có hơn 5% dân số thế giới, khoảng 360 triệu người bị mất thính lực, trong đó có 32 triệu trẻ em. Tiếng ồn trong quá trình chăm sóc trẻ…

Xem thêm