Tôn chỉ kinh doanh và giá trị cốt lõi

ton-chi-kinh-doanh-ak-viet-nam

1/ Tôn chỉ xây dựng doanh nghiệp

Làm nhân trước khi làm danh nhân

Làm trò trước khi làm thầy

Làm người mua trước khi làm người bán

Có nhân ắt có quả

Có vận động ắt có phát triển

Có sáng tạo ắt có thành công

Vì người trước khi vì mình

Vì cộng đồng trước khi vì doanh nghiệp

Vì kết quả trước khi vì lợi nhuận

Rèn luyện sẽ có thói quen

Hành động sẽ có kết quả

Thất bại sẽ có thành công


2/ Giá trị cốt lõi

Người lãnh đạo

TÂM – TẦM – TÀI – TÍN

Với nhân viên

HOÀ – HOÀI – HỌC –HIỂU

Với khách hàng

TINH – TRÍ – TỐC – TRUNG

Với công việc

ĐỦ – ĐỀU – ĐÚNG – ĐA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *