THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2015


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2015

AK Vietnam là nhà thầu cung cấp giải pháp và thi công Tiêu âm hàng đầu Việt Nam và cũng là đơn vị thương mại điện tử thành công trong lĩnh vực vật liệu xậy dựng – bảo ôn, cách âm, tiêu âm.
AK Vietnam thành lập ngày 05/05/