tuyển dụng

Tag

Tháng 7/2016 – Mùa của tuyển dụng

Tháng 7/2016 – Mùa của tuyển dụng

Để mở rộng quy mô sản xuất và thị trường mới, Công ty AK có nhu cầu tuyển dụng “Thủy thủ” đắc lực để hỗ trợ Công ty vươn lên một tầm cao..

Read more