Quy trình làm việc

Quy trình làm việc tại AK Vietnam giúp việc tương tác giữa khách hàng với công ty tăng cao

– Tiếp nhận

– Báo giá sơ bộ

– Khảo sát

– Báo giá chuẩn

– Thiết kế nếu có yêu cầu

– Tiến hàng làm hợp đồng triển khai