Chính sách Khách hàng

Công ty AK Vietnam luôn biết rằng, khách hàng là số 1

Các chính sách chúng tôi dành cho khách hàng

– Chính sách thanh toán

– Chính sách vận chuyển

– Chính sách đặt trước

– Chính sách bảo hành

– Chính sách đổi trả

– Quy trình làm việc