gỗ tán âm

Tag

Gỗ tán âm AK.Go – Diffuser

Gỗ tán âm AK.Go – Diffuser

Gỗ tiêu âm AK.Go – Diffuser là dòng gỗ tán âm cho phép khuếch tán âm thanh một cách có điều hướng, làm cho âm thanh nghe hay hơn, nổi hơn

Read more