bass trap

Tag

Tấm Bass Trap

Tấm Bass Trap

Tấm Bass Trap hay còn gọi là tấm tiêu âm trầm có khả năng giảm thiểu sóng đứng và hiện tượng nhiễu âm học. Mặt ngoài tấm Bass Trap được bọc vải nỉ tiêu âm với hơn 40 loại màu sắc tự do,

Read more