Monthly Archives:

Tháng Sáu 2015


Gỗ tán âm AK.Go – Diffuser

Gỗ tán âm AK.Go – Diffuser

Gỗ tiêu âm AK.Go – Diffuser là dòng gỗ tán âm cho phép khuếch tán âm thanh một cách có điều hướng, làm cho âm thanh nghe hay hơn, nổi hơn

Read more
Cách âm và tiêu âm là gì?

Cách âm và tiêu âm là gì?

Đa số các khách hàng gọi đến AK nhờ tư vấn xử lí các vấn đề về âm thanh đều chỉ biết về cách âm nhưng lại chưa thực sự hiểu tiêu âm là..

Read more